Våre baser

AKShuset

Aktivitetsskolen følger føringer fra Utdanningsetatens rammeplan. Aktivitetene faller inn under områdene fysisk aktivitet, idrett og forming/kunst/kreativitet. Aktivitetene skal gi støtte til læring og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. Elevene er i stor grad med å utvikle tilbudet gjennom elevmedvirkning. Periodeplaner over aktivitetstilbudet sendes ut på mail fra baseledere. Det henvises til Aktivitetsskolens lokale årsplan og skolens strategiske plan for utfyllende informasjon.

AKS har morgenåpning for alle elever på AKS/1. klassebygget fra 07:30 til 08:30.

Ljan skole er en "tenkende skole" (Thinking schools international). AKS benytter utvalgte visuelle verktøy og begreper fra konseptet. Slik blir det gjenkjennelig for elevene i det daglige og viser sammenheng mellom undervisning og tiden på AKS.

Beliggenhet

1. og 2. trinn har base i 1. trinns-bygget nærmest Gladvollveien i AKS tiden.

3. og 4. trinn har base på skolen i underetasjen, sambruk med trinnenes klasserom og benytter i tillegg skolens spesialrom.

Kontaktinformasjon

 

 

1. trinn  95 75 45 32

 

2. trinn 97 48 86 36

 

3. trinn 95 75 31 27

 

4. trinn 90 94 01 90

 

Drawing of a city