Aktiviteter og periodeplaner

barn som danser - tegning

AKS ledere utarbeider årsplan og periodeplaner for AKS gjennom et skoleår. Dette etter føringer fra Oslo kommune sin rammeplan for AKS. Planene viser informasjon om aktivitetstilbudet for alle trinn og hvordan AKS jobber systematisk med sosial utvikling i samarbeid med andre ansatte på skolen. Planene beskriver også hvilke verktøy fra Tenkeskolens konsept som AKS ansatte benytter i det daglige. AKS legger vekt på gi et mangfoldig tilbud for elevene hvor alle kan finne aktiviteter de vil være med på. AKS ansatte vil også motivere elevene til å prøve ut nye aktiviteter. Oppdaterte planer sendes ut fra AKS ledere på mail.