Årsplan

Lokal årsplan og periodeplaner for AKS sendes på mail til foresatte ved oppstart av hvert skoleår. Kontakt AKS ledere for mer informasjon.