Hovedseksjon

Planer

Periodeplaner for AKS sendes på e- post til foresatte ved oppstart av et skoleår . Disse vil omfatte et aktivitetstilbud over en periode på 4-6 uker. Periodeplaner utvikles og oppdateres etter behov og sesong. AKS LJan skole er i skoleåret 2018-19 med i Utdanningsetatens prosjekt "Lesing, skriving og regning i AKS". I den tiden prosjektet foregår vil det legges vekt på å presisere læringsmål ved aktivitetene vi utfører med elevene. Dette gjøres i vår lukkede Facebook side og som kort tekst i våre periodeplaner.

 

Kontakt AKS ledere for mer informasjon.