Leksehjelp

Leksehjelpstilbudet vil fra i år av være et frivillig og fleksibelt tilbud.

 

Tidspunkt for leksehjelpen er:

5. trinn

Mandager: 13.45–16.00

Tirsdager: 15.15 –16.00

6.trinn

Mandager 14.45–16.00

Tirsdager 15.00 –16.00

7.trinn

Mandager 14.45 –16.00

Tirsdager 15.00 –16.00

 

Skolen oppfordrer foresatte til å være interessert i elevenes lekser og følge med på hvilke temaer og emner elevene jobber med i de ulike fagene selv om leksene gjøres på skolen. Det gir dere et viktig innblikk i hva barnet ditt behersker godt, og hva hun eller han eventuelt strever litt med.

Elev jobber med skolearbeid