Leksehjelp

Leksehjelpstilbudet er et frivillig og fleksibelt tilbud. Elevene kan benytte tilbudet ved behov og når de selv ønsker.

Tidspunkt for leksehjelpen er:

5. trinn

Mandager: 14.15–16.15

Tirsdager: 14.45 –16.15

6.trinn

Mandager 14.45–16.15

Tirsdager 14.15 –16.15

7.trinn

Mandager 14.15 –16.15

Tirsdager 15.15 –16.15

 

Skolen oppfordrer foresatte til å være interessert i elevenes lekser og følge med på hvilke temaer og emner elevene jobber med i de ulike fagene selv om leksene gjøres på skolen. Det gir dere et viktig innblikk i hva barnet ditt behersker godt, og hva hun eller han eventuelt strever litt med.

Elev jobber med skolearbeid