Leksehjelp

Leksehjelpstilbudet er et frivillig og fleksibelt tilbud. Elevene kan benytte tilbudet ved behov og når de selv ønsker.

Tidspunkt for leksehjelpen er:

5. trinn

Mandager: Kl. 14.15–16.15
Tirsdager: Kl. 14.45 –16.15

6. trinn

Mandager: Kl. 14.45–16.15
Tirsdager: Kl. 14.15–16.15

7. trinn

Mandager: Kl. 14.15 –16.15
Tirsdager Kl. 15.15–16.15

Skolen oppfordrer foresatte til å være interessert i elevenes lekser og følge med på hvilke temaer og emner elevene jobber med i de ulike fagene selv om leksene gjøres på skolen. Det gir dere et viktig innblikk i hva barnet ditt behersker godt, og hva hun/han eventuelt strever litt med.

Elev jobber med skolearbeid