Foreldreundersøkelsen 2018

bilde av femarmet lampe

Les mer om Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen fra 2017: 

Dette mener foreldrene – Resultatrapport

Skolen har fulgt opp resultatene i samarbeid med foreldrene gjennom FAU, skolemiljøutvalget og driftsstyret.