Erstatning

Ordningen med billighetserstatning gjelder i de tilfeller der kommunen i utgangspunktet ikke er erstatningsansvarlig, men hvor billighet/rimelighet likevel tilsier at det gis en form for kompensasjon.

Billighetserstatning kan også være aktuelt der man er i tvil om det foreligger erstatningsgrunnlag.

 

Informasjon om billighetserstatning