Melk og mat

Vi oppfordrer til å ha med sunn og næringsrik mat på skolen. Melk kan bestilles via FAU og vann er fin tørstedrikk gjennom dagen. På Ljan skole spiser elevene fra kl 11:10 til 11:30.

melkeflaske og kopp
brødmat

Nøttefri skole

På Ljan skole har vi elever som kan bli svært syke om de får i seg nøtter eller indirekte blir eksponert for det.

 

Vi er derfor en nøttefri skole.

 

Ingen elever kan spise eller ha med seg nøtter på skolen.

Drawing of a city