Dagsrytme

skolegården fra skogen

Start- og slutttidspunkter på skoledagen 2016-2017

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag  

1.trinn

08.30 – 14.15

08.30 – 13.45

08.30 – 13.00

08.30 – 13.00

08.30 – 13.00

2.trinn

08.30 – 14.15

08.30 – 13.00

08.30 – 13.00

08.30 – 13.00

08.30 – 13.45

3.trinn

08.30 – 13.45

08.30 – 13.45

08.30 – 13.30

08.30 – 13.30

08.30 – 13.30

4.trinn

08.30 – 13.45

08.30 – 14.00

08.30 – 13.00

08.30 – 13.30

08.30 – 13.30

5.trinn

08.30 – 14.45

08.30 – 15.15

08.30 – 14.15

08.30 – 13.30

08.30 – 14.45

6.trinn

08.30 – 14.45

08.30 – 15.00

08.30 – 13.10

08.30 – 13.30

08.30 – 15.00

7.trinn

A: 08.30 – 14.45  B: 08.30 – 15.00 

A: 08.15 – 15.00 B: 08:30 – 15.00

A: 08.30 – 13.30 B: 08.30 – 13. 30

A: 08.30 – 13.30 B: 08.30 – 13.30

A: 08.30 – 14.30 B: 08.30 – 14.45

Obs! korrigert 22.08.2016

Drawing of a city

Timeplan for dagen

  • 1. time              08.30 - 09.30
  • 2. og 3. time    09.30 - 11.15
  • spising             11.15 - 11.35
  • 4. time             12.00 - 13.00
  • 5. og 6. time   13.15 - 14.45

 

Skolepatruljen er på plass fra kl. 08.15 - 08.25 i krysset Ingiers Vei/Herregårdsveien og i krysset Herregårdsveien/Gladvollveien.

Drawing of a city