Første skoledag er mandag 16. august

skolegården fra skogen

Skoleåret starter på grønt nivå. Det er vi glade for. Det betyr at vi ikke lenger skal være i kohorter. Vi skal fortsatt ta smittehensyn og være nøye med håndhygiene, men elevene kan fritt leke ute i friminuttene – på tvers av klasser og trinn.

Første skoledag er mandag 16. august. Alle elevene må ha med skolesekk, med mat og drikke, samt skrivesaker denne dagen.

2. – 7. trinn begynner kl. 08.25 og følger ordinær timeplan. Dette året skal vi møtes i skolegården, og ikke i borggården slik vi har pleid å gjøre. Der vil du møte kontaktlæreren din.

1. trinn møter i Borggården kl. 10.00 og avslutter skoledagen allerede kl. 12.00. Minner også om foreldremøtet til foresatte på 1. trinn torsdag 12. august kl. 17.30.