Hjemmeskole onsdag 15.12 tom fredag 17.12.2021

bilde av blyanter og bøker

 Jeg har i dag konferert med grunnskoledirektør og fått tillatelse til å ha hjemmeskole for alle trinnene fra 2. - 7. trinn, fra og med i morgen onsdag til og med fredag 17.12. Elevene vil få opplegg fra lærerne på skolen, via trinnets teamsrom. 

 

1. trinn skal ha ordinær undervisning som vanlig og ordinært AKS-tilbud. 

 

Elever fra 2. - 3. trinn som ikke er i karantene og som er barn av foresatte i samfunnskritiske jobber, kan få skoletilbud om det er behov for tilsyn. Det er viktig at dere gir beskjed til rektor i løpet av ettermiddagen/kvelden. Dere kan svare på skolemeldingen som er sendt ut til alle foresatte. Oppgi fullt navn på elev, klasse og hvilket tidsrom eleven trenger tilsyn.

 

Beklager så mye at det er veldig kort frist på denne beskjeden.

Vi har enda ikke mottatt Covid-testene til de yngste elevene. Regner med at vi har klar tester til alle elevene mandag 20.12.

 

Vennlig hilsen Åsta rektor