Velkommen til høstens foreldremøter

Forskjellige skoleelementer

18. september er det foreldremøte for 1. - 3. trinn og 19. september er det foreldremøte for 4. -7. trinn fra 18.00 til 20.00. Tidrammen er 18.00 til 20.00 begge dager.

Det blir først et kortere møte i gymsalen for alle foresatte, og så trinnvise møter etter det. Velkommen!

Agenda for trinnmøtene vil komme om kort tid.