Klasselister i Skolemelding og Skoleplattform Oslo

Gutt med mobil

Du må si ja til at kontaktinformasjonen din skal bli synlig i listen. Klasselisten er derfor i utgangspunktet tom.

Aktuelt fra Osloskolen finner du informasjon om hvordan du gjør dette. Lykke til!