Pride!

Prideflagget

Oslo skal være en by der alle innbyggere skal ha rett til å leve trygge liv
som fullverdige og frie borgere. Diskriminering på bakgrunn av seksuell
orientering eller kjønnsuttrykk skal ikke aksepteres  i Oslo kommune og på Ljan skole!