Ledelse og ansatte

Administrasjonen

Rektor
Åsta Bjerkestrand
Asta.Bjerkestrand@ude.oslo.kommune.no

Ass.rektor

Berit Lohne
berit.lohne@ude.oslo.kommune.no

Inspektør
Siv Elin Øverby
siv.elin.overby@ude.oslo.kommune.no 

Inspektør med sosiallæreransvar (perm)

Catrine Lensby Kronkvist
Catrine.Lensby.Kronkvist@ude.oslo.kommune.no 

Leder av Aktivitetsskolen
Øystein Sæbø
Oystein.Saebo@ude.oslo.kommune.no

Konsulent

Anne Børresen

Sekretær

Bente H. Eriksen

Vaktmester

Bislim Memishi

Helsesykepleier

Veslemøy Ruud  

utsnitt av statue

Pedagogisk personale

Ansattes e-postadresser 

Tips! I lenken over vil du finne trinnets lærere ved å bruke filteret på høyre side på siden du kommer til. E-postadresser til lærere ligger også på trinnenes infosider i portalen.

 

1. – 2. trinn

kontaktlærer 1S  Arnesdatter, Eva
kontaktlærer 1S  Hareide, Berit
kontaktlærer 2S  Hagren, Veronica
kontaktlærer 2S  Nordvang, Anette Kvakkestad
kontaktlærer 3S  Sjøtveit, Anniken
kontaktlærer 3S  Wicksell, Anne-Britt

 

4. - 5. Trinn

kontaktlærer 4S   Kristiansen, Vibeke Smith
kontaktlærer 4S   Lærum, Maiken
kontaktlærer 5S   Gudbrandsen, Jan Rodney
kontaktlærer 5S   Nesset, Jan

 

6. – 7. trinn

kontaktlærer 6S  Grinden, Ann Kristin
kontaktlærer 6S  Strand-Amundsen, Ingrid Eline
kontaktlærer 7S  Follerås, Siri
kontaktlærer 7S  Stevens, Per Christian
kontaktlærer 7S  Werp, Wanja

 

faglærere

Brekke, Thorbjørn
Buodd, Anders
Daatland, Ellen
Finseth, Randi
Leinonen, Stine
Melheim, Thomas Schoofs
Sundsdal, Jenny Lundberg
Thorvaldsen, Silje

 

Spes.ped.lærer

Helstad, Rebekka
Warmedal, Anette Møller

 

Miljøterapeut

Al-Kassab, Aya 

 

Assistenter
Arzyab, Ashoba
Elvhaug, Thomas
Kristiansen, Tove
Ringstad, Inger
Tranheim, Øystein Kase

 

Renholdere
Kanthaperumal, Sathanathan
Singh, Baljinder