Hjelp og samarbeid

Barneverntjenesten Nordstrand

Nordstrand barneverntjeneste er en offentlig instans som skal hjelpe barn og unge i vår bydel. Barneverntjenesten skal iverksette riktig hjelp til riktig tid, og en skal skreddersy tiltak til de barna som trenger det. Ifølge loven er vilkårene følgende: Barneverntjenesten skal, når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) skal hjelpe skolene i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for bedre å tilrettelegge for alle barn og unge med spesielle opplæringsbehov.

For å bli utredet av PPT må eleven og/eller foresatte hevende seg til skolen, som henviser til PPT.

Barne- og ungdomspsykiatri BUP

BUP Nordstrand har ansvar for å gi et psykisk helsetilbud til barne- og ungdomsbefolkningen i alderen fra 0 til 18 år, og deres familier. Vi betjener bydel Nordstrand som har ca 10 600 barn og unge. Henvisning må komme enten fra lege eller barnevernleder. Legen kan være barnets fastlege, skolehelsetjenesten eller annen lege. Foreldre og ungdom over 16 år må være enig i henvisningen.

Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en viktig del av det forebyggende helsearbeidet i bydelen. Formålet er å fremme elevers fysiske, psykiske og sosiale helse.

To gode venninner gir hverandre en klem.