Skole-hjemsamarbeid

fasade

Skolen har sammen med FAU utarbeidet en egen lokal plan for skole-hjemsamarbeidet. Den er bygget på Utdanningsetatens plan "standard for skole-hjemsamarbeid"

Kommunikasjon skole-hjem

Vi har også utarbeidet en kort og forhåpentligvis oversiktlig plan over saker og rutiner vi tror foresatte kan lure på vedrørende hvem man henvender seg til i ulike situasjoner og hva som er "riktig saksgang"

 

Kommunikasjon skole - hjem

Drawing of a city

Standard for skole-hjemsamarbeid

Skolen og FAU har samarbeidet om en lokal presisering av Utdanningsetatens standard for skole-hjemsamarbeidet.

 

Standard for skole-hjemsamarbeid, Ljan skoles lokale plan

Drawing of a city