Kunst og kultur

Skolen har mange stolte tradisjoner, bl.a. Ljansstafetten, ritualer rundt den første og den siste skoledagen ved skolen, forstillingene våre, samarbeid med kirken og de månedlige opptredener ved eldresenteret i nabolaget.

 

Fellessamlinger

Vi har samlinger hvor elevene kan opptre og hvor fellessangene står sentralt.

 

Kunst og håndverk

På Ljan skole får elevene tidlig faglærer i kunst og håndverk. Elevarbeider henges opp og vises fram til glede for oss alle.

 

veggdekorasjon