Organisering

Storklasser

Skolen har i mange år valgt å organisere elevene i storklasser på trinn og ser mange fordeler med dette.

 

 

Helhet og sammenheng

På Ljan skole samarbeider skole og AKS tett med felles regler og standarder

Seks glade elever