Et godt psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for et godt psykososialt miljø som beskriver hvordan skolen vil forebygge og håndterer uønsket adferd.

 

I tillegg til den årlige elevundersøkelsen, gjennomfører også skolen en egen trivselsundersøkelse to ganger i året.

 

Å jobbe for et godt læringsmiljø, trivsel og trygghet er et kontinuerlig arbeid. Skolen har utarbeidet en sosial kompetanseplan og klassene har felles sosiale mål på ukeplanene.

 

&.trinn har et spesielt ansvar for et godt skolemiljø. De stiller opp som trivselsvakter i storefri, både i den store skolegården og nede hos 1.trinnselevene. Takk til den flotte innsatsen de gjør!