Et godt psykososialt miljø

Skolen har utarbeidet en handlingsplan for et godt psykososialt miljø som beskriver hvordan skolen vil forebygge og håndterer uønsket adferd.

 

I tillegg til den årlige elevundersøkelsen, gjennomfører også skolen en egen trivselsundersøkelse to ganger i året.

 

Å jobbe for et godt læringsmiljø, trivsel og trygghet er et kontinuerlig arbeid. Skolen har utarbeidet en sosial kompetanseplan og klassene har felles sosiale mål på ukeplanene.

 

7. trinn har et spesielt ansvar for et godt skolemiljø. De stiller opp som trivselsvakter i storefri, både i den store skolegården og nede hos 1.trinnselevene. Takk til den flotte innsatsen de gjør!