"En tenkende skole"

elevarbeider, dobbelt boblekart

 Tenkekart

Thinking maps – tenkekart er et verktøy for utvikling av elevenes strategier for tenkning som har betydning for elevenes kompetanse i grunnleggende ferdigheter, fagkunnskap og begrepsforståelse. Tenkekartene visualiserer tenkningen og representerer strategier som gjenspeiles i læreplanens kompetansemål.  Forskning viser at bruk av metakognisjon - å snakke om tenkningen -  har høy effekt på elevenes læring.

 

Hvert av kartene representerer en tenkestrategi som elevene har nytte av på tvers av alder, fag og tema. Elevene blir etter hvert oppmerksomme på at ulike oppgaver krever ulike tenkestrategier, eller at en og samme oppgave kan forutsette flere tenkestrategier.

 

Tenkevaner

Habits of Mind, også kalt tenkevaner, er et verktøy som hjelper elever til å tenke seg godt om før de utfører en gitt handling. Disse "tenkevanene" er også omtalt som omtenksom atferd og livslang læring.  Hva gjør suksessfulle mennesker når de møter på problemer– hva gjør mennesker som oppfører seg lurt, intelligent og forståelig? Dette er problemstillinger som vi knytter opp til skolens innføring av det som kalles Habits of Mind.

 

Habits of Mind består av 16 ulike tenkevaner som skolen  nå implementerer gradvis

 

( jfr. A.L. Costa og B.Kallick 2008).

  Mer om tenkekart

 

 tenkekart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sbgfn

Drawing of a city