Hovedseksjon

Telefon
Tlf: kontoret 22754600 og skole-SMS 59447270 kontoret 22754600 og skole-SMS 59447270

Nytt fra Osloskolen

False
Telefon
Tlf: kontoret 22754600 og skole-SMS 59447270 kontoret 22754600 og skole-SMS 59447270

Veiledninger for foresatte

 

Skolemeldingapp

Ønsker du informasjon om skolemeldingappen så finner dere dette på Utdanningsetatens nyhetsrom

 

 

 

Melding om fravær

Hvis du har sykt barn kan du melde fravær i Skolemelding-appen. Meldingen sendes automatisk til barnets kontaktlærer.

  1. Klikk på "Ny melding" og knappen "Meld fravær".
  2. Velg hvilket av barna du skal melde fravær for.
  3. Velg tidspunkt for fravær (i dag, i morgen eller dato) og ev. klokkeslett.
  4. Trykk send.

Du kan også melde fravær via meldingsverktøyet i Skoleplattform Oslo (pålogging via skolens hjemmeside).

Telefonnr. til trygge voksne å snakke med

Telefonnr til trygge voksne å snakke med