Skolehelsetjenesten

Helsesøster Veslemøy

Helsesøster: Veslemøy Ruud
Trefftid på skolen: Tirsdag–fredag kl. 10.00–12.00  
Telefon: 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor på tlf. 22 75 46 00.

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Informasjon om skolehelsetjenesten – skoleåret 2018-2019 (pdf)

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.  Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesøster

 

Helsesøster Veslemøy Ruud har kontortid på skolen tirsdager, onsdager, torsdager og fredager fra kl. 10.00–12.00.  Helsesøster treffes på tlf. 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor tlf. 22 75 46 00.

Drawing of a city