Skolehelsetjenesten

Helsesøster Veslemøy Ruud har kontortid på skolen onsdager og torsdager fra kl. 10:00 - 13:00.  Treffes på tlf. 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor tlf. 22 75 46 00.

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Informasjon om skolehelsetjenesten august 2017.doc 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.  Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesøster

 helsesøster Veslemøy Ruud

 

 

Helsesøster Veslemøy Ruud har kontortid på skolen onsdager og torsdager fra kl. 10:00 - 13:00.  Treffes på tlf. 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor tlf. 22 75 46 00.

Drawing of a city