Hovedseksjon

Skolehelsetjenesten

Helsesøster Veslemøy

Helsesykepleier: Veslemøy Ruud
Trefftid på skolen: Tirsdag–fredag kl. 10.00–12.00  
Telefon: 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor på tlf. 22 75 46 00.

Skolemiljø, hjemmeforhold, fritidstilbud, nærmiljø og levevaner innvirker på elevers trivsel og helse. Skolehelsetjenestens rolle er å bistå foreldre og andre samarbeidspartnere til barnets beste.

Informasjon om skolehelsetjenesten – 2022-2023

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider

Infobrev om høyde- og vektmåling

Skolehelsetjenesten er en del av skolens tverrfaglige samarbeid.  Vi deltar i møter med sosiallærer, rådgiver og Pedagogisk–psykologisk tjeneste (PPT) ved skolen.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Helsesykepleier

 

Helsesykepleier Veslemøy Ruud har kontortid på skolen tirsdager, onsdager, torsdager og fredager fra kl. 10.00–12.00.  Helsesykepleier treffes på tlf. 22 75 46 26.  Beskjeder kan også gis til skolens kontor tlf. 22 75 46 00.