Hovedseksjon

Ordensregler

 1. Velg den mest trafikksikre vei til skolen. Følg lyssignaler og skolepatruljens anvisninger. Elever med sykkelkort kan sykle til skolen.
 2. Sykling, skating, bruk av rollerblades og sparkesykkel på skolens område er ikke tillatt i skoletiden.
 3. Når pausen er over, skal du straks gå til klasserommet. Når vi er inne, må vi ha arbeidsro. Yttertøy henges på gangen.
 4. I pausene og etter skoletid skal du ikke oppholde deg innendørs uten å ha fått lov. Du skal ikke forlate skolens område i skoletiden uten tillatelse.
 5. Det blir hyggeligere på skolen hvis alle tar hensyn til hverandre og unngår voldsom lek. Vi svarer hverandre pent og er vennlige mot hverandre.
 6. Du skal leke der lærerne kan se deg. Ballspill og snøballkasting kan utøves på bestemte områder i skolegården. Følg ballreglene!
 7. Du skal ikke være på muren utenfor merket. Du skal ikke ha med deg på skolen: Tyggegummi og slikkerier, rusmidler og tobakk, farlige gjenstander, m.v.
 8. Penger, leker og lignende som elever har med seg på skolen har skolen ikke ansvaret for. Mobiltelefon benyttes ikke på skolen.
 9. Ta godt vare på bøker og alt som tilhører skolen. Bøker/gjenstander som er mistet eller ødelagt må erstattes. Ta også vare på skolebygningen!
 10. Reaksjoner på voldsbruk, mobbing, dårlig oppførsel og andre brudd på ordensreglene kan medføre følgende reaksjoner:
  1. hjemmet informeres muntlig eller skriftlig
  2. bortvisning for resten av timen
  3. bortvisning for resten av dagen
  4. utelukkelse fra turer, leirskole og andre arrangement
  5. krav om erstatning hvis skade er gjort med vilje eller grovt uaktsomt
  6. forvaring/inndragelse av gjenstander som brukes på farlig eller forstyrrende måte
  7. forbud mot bruk
  8. opprydding og/eller istandsetting

I tillegg til skolens ordensregler, kan det utarbeides egne klassevise regler og avtaler for orden og adferd
Eleven skal ha hatt mulighet for å uttale seg. Hjemmet skal informeres hvis disse reaksjonene tas i bruk.
Alle har ansvar for en trivelig skole. 

ljan skoledør

Moblitelefonregler

Ljan skole har strenge regler for bruk av mobil i skoletiden.

Alle elever skal ha telefonen avslått i sekken så lenge de er på skolens område.

6. og 7. trinnselevene leverer inn telefonene sine ved skolestart og får dem igjen når dagen er slutt.

Ved brudd på reglene får eleven en melding om dette hjem som skal underskrives av foresatte.

AKS følger de samme reglene.