Hovedseksjon

Periodeplaner for AKS

barn som danser - tegning

AKS ledere utarbeider periodeplaner for 4 - 6 uker gjennom hele skoleåret i samsvar med føringer og krav fra Oslo kommune sin rammeplan for AKS. Planene viser informasjon om aktivitetstilbudet for alle trinn. Den viser også hvordan AKS, i samarbeid med alle ansatte på skolen,  jobber sammen for å utvikle et godt inkluderende miljø for alle elever.

Planene beskriver hvilke verktøy fra Tenkeskolens konsept som AKS ansatte benytter i det daglige. AKS legger vekt på gi et mangfoldig tilbud for elevene hvor alle kan finne aktiviteter de vil være med på. AKS ansatte vil også motivere elevene til å prøve ut nye aktiviteter. Oppdaterte planer sendes ut fra AKS ledere på e- post.