Periodeplaner

barn som danser - tegning

Dette etter føringer fra Oslo kommune sin rammeplan for AKS. Planene viser informasjon om aktivitetstilbudet for alle trinn og hvordan AKS jobber systematisk med sosial utvikling i samarbeid med andre ansatte på skolen.

Planene beskriver også hvilke verktøy fra Tenkeskolens konsept som AKS ansatte benytter i det daglige. AKS legger vekt på gi et mangfoldig tilbud for elevene hvor alle kan finne aktiviteter de vil være med på. AKS ansatte vil også motivere elevene til å prøve ut nye aktiviteter. Oppdaterte planer sendes ut fra AKS ledere på mail.