Hovedseksjon

Kunst og praktisk-estetiske fag

På Ljan skole får elevene tidlig faglærere i de praktisk-estetiske fagene.

Skolen legger vekt på å gi elevene undervisning av faglig, dyktige lærere i alle fag, og har derfor faglærere  både i kroppsøving, musikk, kunst og håndverk og Mat og helse.

Her møter elevene faglærer som virkelig brenner for "sitt fag"!

Steinalderprosjekt

 

veggdekorasjon