Om Ljan AKS 2021/2022

AKShuset

Aktivitetsskolen følger mål og føringer fra Utdanningsetatens rammeplan for AKS. Aktivitetene faller inn under områdene fysisk aktivitet, kunst og kultur samt respekt for natur og miljøbevissthet. Aktivitetene skal gi støtte til læring og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. På AKS får elevene mestringsopplevelser gjennom å delta på spennende aktiviteter. AKS gir også rom for at elevene kan leke i et trygt og inkluderende miljø. Elevene er i stor grad med å utvikle tilbudet gjennom elevmedvirkning. Periodeplaner viser foresatte oversikt over aktiviteter og sosiale mål for alle trinn på AKS. Ansatte på AKS samarbeider tett med lærere og ressurslærere på 1. - 4. trinn. Alt til elevens beste.

En "tenkende skole" 

Ljan skole er en "tenkende skole" (Thinking matters). AKS benytter verktøy og strategier fra konseptet overfor elevene, og til kompetanseheving av AKS ansatte. Dette viser sammenheng mellom undervisning og tiden på AKS. 

Helhet og sammenheng

På Ljan skole samarbeider skole og AKS tett med felles regler og standarder

SØK PLASS PÅ AKS LJAN SKOLE. 

Oslo kommunes søknadsportal finner du under fanen "Aktivitetsskolen i Oslo". 

Våre baser

1. og 4. trinn har base i 1. trinnsbygget nærmest Gladvollveien i AKS tiden.
2. og 3. trinn har base på skolen i underetasjen, sambruk med trinnenes klasserom og benytter i tillegg skolens spesialrom.

Kontaktinformasjon 2020/2021

 

 

1. trinn  957 54 532

 

2. trinn  974 88 636

 

3. trinn  957 53 127

 

4. trinn  909 40 190