Om Ljan AKS 2020/2021

AKShuset

Aktivitetsskolen følger mål og føringer fra Utdanningsetatens rammeplan for AKS. Aktivitetene faller inn under områdene fysisk aktivitet, kunst og kultur samt bærekraftig utvikling. Aktivitetene skal gi støtte til læring og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. På AKS får elevene muligheter til å øve praktisk på grunnleggende ferdigheter. Elevene er i stor grad med å utvikle tilbudet gjennom elevmedvirkning. Periodeplaner over et variert aktivitetstilbud sendes på e-post til foresatte. Ansatte på AKS samarbeider tett med lærere og ressurslærere på 1. - 4. trinn. Alt til elevens beste.

En "tenkende skole" 

Ljan skole er en "tenkende skole" (Thinking matters). AKS benytter verktøy og strategier fra konseptet overfor elevene, og til kompetanseheving av AKS ansatte. Dette viser sammenheng mellom undervisning og tiden på AKS. 

Helhet og sammenheng

På Ljan skole samarbeider skole og AKS tett med felles regler og standarder

SØK PLASS PÅ AKS LJAN SKOLE. 

Oslo kommunes søknadsportal finner du under fanen "Aktivitetsskolen i Oslo". 

Våre baser

1. og 4. trinn har base i 1. trinnsbygget nærmest Gladvollveien i AKS tiden.
2. og 3. trinn har base på skolen i underetasjen, sambruk med trinnenes klasserom og benytter i tillegg skolens spesialrom.

Kontaktinformasjon 2020/2021

 

 

1. trinn  97 48 86 36

 

2. trinn  95 75 31 27

 

3. trinn  90 94 01 90

 

4. trinn  95 75 45 32