Om Ljan AKS

AKShuset

Aktivitetsskolen følger føringer fra Utdanningsetatens rammeplan for AKS. Aktivitetene faller inn under områdene fysisk aktivitet, idrett og forming/kunst/kreativitet. Aktivitetene skal gi støtte til læring og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. Elevene er i stor grad med å utvikle tilbudet gjennom elevmedvirkning. Periodeplaner over et variert aktivitetstilbud sendes på e-post til foresatte. 

En "tenkende skole" 

Ljan skole er en "tenkende skole" (Thinking schools international). AKS benytter verktøy og strategier fra konseptet overfor elevene, og til kompetanseheving av AKS ansatte. Dette viser sammenheng mellom undervisning og tiden på AKS. 

Helhet og sammenheng

På Ljan skole samarbeider skole og AKS tett med felles regler og standarder

Morgenåpning

AKS har morgenåpning for alle elever på AKS i 1. klassebygget fra kl. 07.30–08.25.

Våre baser

1. og 2. trinn har base i 1. trinnsbygget nærmest Gladvollveien i AKS tiden.
3. og 4. trinn har base på skolen i underetasjen, sambruk med trinnenes klasserom og benytter i tillegg skolens spesialrom.

Kontaktinformasjon

 

 

1. trinn  90 94 01 90

 

2. trinn 95 75 45 32

 

3. trinn 97 48 86 36

 

4. trinn 95 75 31 27

 

Drawing of a city