Lover, forskrifter, reglement

Utdanningsdirektoratet

Regelverk for skole og opplæring 

Utdanningsdirektoratet har en god samling av lover og forskrifter.

 

 

 

Drawing of a city

Utdanningsetaten

Oslo Kommunes nettside om skole og utdanning 

Siden inneholder mange lenker til lovverk, organisering, forskrifter og andre ting du kanskje lurer på.

 

Drawing of a city
detalj av statue med lam