Strategisk plan

Ljan skole er en Tenkeskole og våre elever "lærer å lære".

 

Strategisk plan for Ljan skole, 2018

 

Lærerne er døråpnere for elevene og har en verktøykasse full av visuelle verktøy for tenking. Vi øker elevenes mulighet for å engasjere seg i egen læring.

Skolen viser omsorg for hver enkelt elev og hvordan de opplever sin skolehverdag. Vårt mål er å utvikle selvstendige og tenkende elever. Elevene får kunnskap, utvikler respekt for seg selv og andre og er stolte over egne ferdigheter.

Aktivitetsskolen skaper trygghet og trivsel.  Elevene tar valg og påvirker utviklingen av et mangfoldig tilbud som gir støtte til læring.

Ljan skole søker eksterne samarbeidspartnere og er ressursskole for tenking. Vi er øvingsskole og bruker metoden Lesson study for å øke egen kunnskap om hvordan elever lærer best.

 

elever tegner i hallen