Dagsrytme

skolegården fra skogen

Ferie- og fridager for skoleåret 2020 - 2021

Start- og sluttidspunkter  2020 - 2021

Alle trinn starter skoledagen kl 08.25. Tabellen under viser trinnenes sluttidspunkter.

Merk! Det kan fortsatt komme mindre justeringer.

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.trinn

14.15

14.15

13.00

13.15

13.45

2.trinn

14.15

13:00

13.00

13.30

14.15

3.trinn

14.15

13.30

13.30

13.30

13.30

4.trinn

14.15

13.30

13.30

13.30

14.15

5.trinn

14.15

14.15

13.30

13.30

14.45

6.trinn

15:00

14.45

13.30

13.30

14.15

7.trinn

14.45

13.45

13.30

13.30

15.15

Timeplan for dagen

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. og 3. time    09.40 - 11.10
  • spising             11.10 - 11.30
  • 4. time             12.00 - 13.00
  • 5. og 6. time   13.15 - 14.45 (15.15)

Merk at spise- og pausetidspunktene for de ulike trinnene kan avvike grunnet koranatiltak og smittebegrensningstiltak. Ved gult nivå avvikles storefri noe forskjøvet slik at færre elever er ute samtldig. Skolen vil informere om gjeldene nivå og organisering ved skolestart.

1.  trinn har en annen rytme:

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. time              09.45 - 11.00
  • spising             11.00 - 11.30
  • 4.time               12.00 - 13.00
  • 5. time              13.15 -

 

Skolepatruljen er på plass fra kl. 08.15 - 08.25 i krysset Ingiers Vei/Herregårdsveien og i krysset Herregårdsveien/Gladvollveien.