Dagsrytme

skolegården fra skogen

Ferie- og fridager for skoleåret 2018 - 2019

Start- og sluttidspunkter for skoleåret 2018-2019

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag  

1.trinn

08.25 – 13.45

08.25 – 13.45

08.25 – 13.00

08.25 – 13.15

08.25 – 13.45

2.trinn

08.25– 14.15

08.25– 13.45

08.25 – 13.30

08.25 – 13.15

obs! endret

08.25 – 13.15

obs! endret

3.trinn

08.25– 13.45

08.25– 14.15

08.25 – 13.30

08.25 – 13.30

08.25 – 13.00

4.trinn

08.25 – 13.00

08.25 – 13.00

08.25 – 13.30

08.25 – 13.15

08.25 – 13.45

5.trinn

08.25 – 14.15

08.25 – 14.45

08.25 – 13.30

obs! endret

08.25 – 13.30

08.25 – 14.15

6.trinn

08.25 – 14.45

08.25 – 14.15

08.25 – 13.30

08.25 – 13.30

08.25 – 15.15

7.trinn

08.25 - 14.15

08.25   - 15.15

08.25 - 13.30

08.25 –   13.00

08.25 – 15.15

Drawing of a city

Timeplan for dagen

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. og 3. time    09.40 - 11.10
  • spising             11.10 - 11.30
  • 4. time             12.00 - 13.00
  • 5. og 6. time   13.15 - 14.45 (15.15)

1.  trinn har en annen rytme:

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. time              09.45 - 11.00
  • spising             11.00 - 11.30
  • 4.time               12.00 - 13.00
  • 5. time              13.15 -

 

Skolepatruljen er på plass fra kl. 08.15 - 08.25 i krysset Ingiers Vei/Herregårdsveien og i krysset Herregårdsveien/Gladvollveien.

Drawing of a city