Dagsrytme

skolegården fra skogen

Ferie- og fridager for skoleåret 2021 - 2022

Start- og sluttidspunkter  2021 - 2022

Alle trinn starter skoledagen kl 08.25. Tabellen under viser trinnenes sluttidspunkter.

Merk! Det kan fortsatt komme mindre justeringer.

slutttider

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

1.trinn

14:15

14:00

13:30

13:30

13:00

2.trinn

13:00

13:45

13:30

13:30

14:15

3.trinn

13:30

14:00

13:30

13:30

13:30

4.trinn

13:30

14:30

13:30

13:30

13:30

5.trinn

14:15

14.45

13:30

13:30

14:15

6.trinn

15:15

14:15

13:30

13:00

14:45

7.trinn

14:15

15:15

13:30

13:30

14:00

Timeplan for dagen

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. og 3. time    09.40 - 11.10
  • spising             11.10 - 11.30
  • 4. time             12.00 - 13.00
  • 5. og 6. time   13.15 - 14.45 (15.15)

1.  trinn har en annen rytme:

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. time              09.45 - 11.00
  • spising             11.00 - 11.30
  • 4.time               12.00 - 13.00
  • 5. time              13.15 -