Hovedseksjon

Dagsrytme

skolegården fra skogen

Ferie og fridager 2022 - 2023

Start- og sluttidspunkter  2021 - 2022

Alle trinn starter skoledagen kl 08.25. Tabellen under viser trinnenes sluttidspunkter.

Merk! Det kan fortsatt komme mindre justeringer.

trinn 

mandag

tirsdag

onsdag

torsdag

fredag

1

13:45

14:15

13:30

13:30

13:00

2

14:15

14:15

13:30

13:00

13:00

3

13:00

14:15

13:30

13:30

14:15

4

13:45

14:15

13:30

13:30

14:15

5

14:15

14:15

13:30

14:15

14:15

6

14:30

14:45

13:30

13:30

14:15

7

14:45

14:45

13:30

13:30

14:00

Timeplan for dagen

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. og 3. time    09.40 - 11.10
  • spising             11.10 - 11.30
  • 4. time             12.00 - 13.00
  • 5. og 6. time   13.15 - 14.45 (15.15)

1.  trinn har en annen rytme:

  • 1. time              08.25 - 09.25
  • 2. time              09.45 - 11.00
  • spising             11.00 - 11.30
  • 4.time               12.00 - 13.00
  • 5. time              13.15 -