Sosiallærer

sommerfugler på veggen

Hun samordner og følger opp tiltak for elever som trenger ekstra hjelp. Sosiallærer kan også formidle kontakt med logoped, skolehelsetjeneste, pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) m.m. Foreldre og elever kan ta direkte kontakt med  Catrin Lensby Kronkvist på tlf. 22 75 46 00/03.