Hovedseksjon

Ljan skoles musikkorps

Dersom du har spørsmål om korpset, kan du ta kontakt med styrelederen på e-post: styreleder.lsm@gmail.com. Du finner mer om LSM på deres nettsider

Aspiranter i korpset tas opp fra tredje trinn, og det holdes et informasjonsmøte i slutten av andre skoleår. 

Opplæring

Korpsmedlemmene får profesjonell og variert musikkopplæring. Vi ønsker å gi barna positive opplevelser gjennom å spille sammen, samtidig som vi ønsker å dyrke fram talentet i den enkelte. Dette oppnår vi blant annet ved hjelp av høyt kvalifiserte instruktører, en del av dem fra Oslo Kommunale Musikkskole.

Barna får instruksjon på instrumentet av timelærer en ettermiddag i uka, enten alene eller sammen med andre på samme instrument. Etter at de har lært seg grunnleggende ferdigheter etter et halvt år, deltar de i samspill en kveld i uka. Det er viktig at barna øver hjemme for at de skal klare å mestre instrumentet og oppleve progresjon og spilleglede.

Prosjekter og tradisjoner

Gjennom prosjekter får korpsmedlemmene utfolde seg i ulike musikalske sjangre.  Tidligere har det vært blant annet filmmusikk, ABBA og Stevie Wonder. Prosjektene avsluttes med konsert for resten av skolen på formiddagen og en konsert på kveldstid.

Men korpset ivaretar også sin tradisjonelle rolle. Marsjer, instrumenter og uniformer strigles og finpusses til 17. mai, og kirken fylles hvert år med de gode gamle julesangene under korpsets tradisjonsrike julekonsert.  

Seminarer og turer

To ganger i året har korpset seminar, med både musikalsk og sosialt innhold. Det ene er på skolen i forbindelse med prosjektkonserten. Det andre har vi de siste årene hatt i Årjeng rett over svenskeggrensen ved oppstart om høsten. Ved skoleslutt drar aspiranter og juniorer på aspirantkorpsfestival i Skien, og hovedkorpset drar både innenlands og utenlands på sommertur.

Moro i korps

Et skolekorps forener ulike personligheter, aldersgrupper (8 til 19 år!) og musikalske nivåer til et felles resultat. Det er alltid noe meningsfylt å gjøre for alle, samtidig som alle er avhengig av hverandre for å oppleve spilleglede og gode resultater. Derfor er det viktig at barna prioriterer å delta på fellesøvelser, konserter og seminarer/turer. Vi gir barna utfordringer og samtidig gleden av å mestre noe. Dette skaper atmosfære av trygghet og tilhørighet. 

Foreldrene

Det har lenge vært et mål for oss å begrense forelderarbeidet til få og mer intensive økter, for på denne måten å unngå irritasjon over endeløs kakebaking og reklameutdeling! Vi forsøker å begrense den obligatoriske foreldreinnsatsen til loppemarked om våren og julemarked om høsten. Men da kreves full medvirkning av alle. Inntektene herfra utgjør vårt økonomiske fundament. Men foreldre er selvsagt velkomne til å bidra utover dette. Det er vi og barna våre som er korpset.

Har du lyst til å lære å spille et instrument?

I korpset får du lære å spille et blåseinstrument eller et slagverkinstrument.

 

Korpset har konserter og masjerer i 17. maitog og du får være  med på mye morsomt sammen med andre.

 

Hvis du lurer på noe, kan du jo spørre en som går i korpset!