Leksestund

Tilbudet starter opp mandag 31.08. Av smittehensyn har vi måttet dele opp slik at kun et trinn har leksehjelp samtidig. 

Elevene kan benytte tilbudet ved behov og når de selv ønsker. Det er ingen påmelding.

Tidspunkt for leksestunden er:

5. trinn

Mandager: Kl. 14.15– 15.30

6. trinn

Tirsdager:: Kl. 14.45–16.00
 

7. trinn

Tirsdager Kl. 13.45–14.45

 

Skolen oppfordrer foresatte til å være interessert i elevenes lekser og følge med på hvilke temaer og emner elevene jobber med i de ulike fagene selv om leksene gjøres på skolen. Det gir dere et viktig innblikk i hva barnet ditt behersker godt, og hva hun/han eventuelt strever litt med.

Elev jobber med skolearbeid