Hovedseksjon

Melk og mat

Skolen har fått ny ordning for melkebestillingen. Foresatte skal nå selv registrere bestillinger i Tines Skolelyst. Foresatte logger seg inn på Skolelyst

Her ligger all informasjon til foresatte om bestilling. 

Ordningen er åpen fra 02.06.2020. Alle som skal bestille melk må registrere seg på disse sidene.

På Ljan skole spiser elevene lunsj fra kl. 11.10–11.30. Det kan bli endringer på spise- og pausetidspunkt avhengig av gjeldende Koronatiltak.

Nøttefri skole

På Ljan skole har vi elever som kan bli svært syke om de får i seg nøtter eller indirekte blir eksponert for det.

Vi er derfor en nøttefri skole.

Ingen elever kan spise eller ha med seg nøtter på skolen.