Kontakt AKS 2021/2022

skolegården 1.trinn

AKS - leder:

Øystein Sæbø
E-post: oystein.sabo@osloskolen.no
Tlf.  22 75 46 14

Henvendelser vedrørende plassendringer, oppholdsbetaling, gratis kjernetid, faktura m.m. rettes direkte til AKS leder.

Baseledere:

Tone Gustavsen 2. og 3. trinn
E-post: tone.gustavsen@osloskolen.no

Eva Vangen 1 .og 4. trinn
E-post: eva.vangen@osloskolen.no

Base 1. trinn: 

Tlf: 957 54 532

Ashoba Arzyab, Charlotte B. Arnesen, Espen Granseth, Trine N. Strømseth. Eskil B. Eitrheim.

 

Base 2. trinn: 

Tlf: 974 88 636

Øyvind Gulbrandsen, Maysaa Alissa, Impreet Kaur.

 

Base 3 trinn: 

Tlf: 957 53 127

Malene Eriksen, Aya- Al- Kassab (Miljøterapeut), Øystein Tranheim.

 

Base 4. trinn:

Tlf: 909 40 190

Inger Ringstad, Espen Granseth, Kristian Bringsjord.

 

Telefontid:

Telefontiden er kl. 7.30-12.00.  

Vi ber om at dagens beskjeder sendes oss på SMS før kl. 12.00 eller meldes på e -post til AKS ledere. Baseledere leser ikke e- post etter 12:00.

Vi ønsker å bruke så mye som mulig av tiden sammen med elevene og ber derfor om at telefontiden blir respektert.

Adresse AKS Ljan skole: 

Gladvollveien 35, 1168 Oslo 

Inntak

 

Hovedopptaket for 1. trinns elever skjer i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. april. Det er mulig å søke plass på AKS hele året for alle elever på 1. – 4. trinn.

 

Mer informasjon om dette ligger under Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten)

1.TRINN AKS AUGUST 2021

Alle nye skolestartere i 1. trinn som er påmeldt AKS fra mandag 2. august møter ved AKS/1. trinn bygget. Her vil dere møte AKS ledere og alle ansatte på 1. trinn AKS. Foresatte vil få all nødvendig skriftlig informasjon fra AKS ledere første dag, inkludert et program for alle dager frem til skolestart. Eleven vil få fast navnet garderobeplass som er tilknyttet klasserom og base. Dagene frem til skolestart benyttes til å bli kjent med elevene. Vi skal gjøre mange morsomme aktviteter sammen med elevene, bli kjent med området på skolen og ha samlinger sammen. Elevene må ha med store matpakker som dekker to måltider. Alle ansatte på AKS ønsker nye 1. trinns elever velkommen til AKS Ljan skole. Vi gleder oss til å møte alle i august.

Da skolen ikke har kunnet arrangere førskoledag vil AKS ledere være tilstede på foreldremøte for 1. trinn som skolen arrangerer torsdag 12. august. Det vil også være et eget foreldremøte for AKS 1. trinn mandag 30.august kl 18:00.

MERK: AKS er stengt tirsdag 10. og onsdag 11. august grunnet planleggingsdager sammen med skolens lærere.

AKS plass kan søkes under fanen "Aktivitetsskolen i OSLO".