Kontakt AKS

skolegården 1.trinn

Leder for Ljan AKS:

Øystein Sæbø
E-post: oystein.saebo@ude.oslo.kommune.no
Tlf.  22 75 46 14

Henvendelser vedrørende plassendringer, oppholdsbetaling, faktura m.m. rettes direkte til AKS leder.

Baseledere:

Tone Gustavsen
E-post: tone.gustavsen@ude.oslo.kommune.no

Eva Vangen
E-post: eva.vangen@ude.oslo.kommune.no

Base 1. trinn: 

Tlf. 90 94 01 90

Voksne på basen:

Tove Kristiansen, Øyvind Gulbrandsen, Grete Ihle Halvorsen, Tone Gustavsen, Britt Mjånes og Helene Vetland

Base 2. trinn: 

Tlf. 95 75 45 32

Voksne på basen:

Kristian Bringsjord, Ashoba Arzyab

Miljøterapeut  Aya Al- Kassab er tllknyttet 1 og 2 . trinn AKS.

Base 3. og 4. trinn: 

Tlf. 3. trinn: 97 48 86 36
Tlf. 4. trinn: 95 75 31 27

Voksne på basen:

Inger T Ringstad, Mohammed Aouragh, Thomas Elvhaug, Bente Helene Eriksen, Espen Granseth, Øyvind Gulbrandsen, Øystein Tranheim og Eva Vangen.

Telefontid:

Telefontiden er kl. 7.30-12.00.  

Vi ber om at alle beskjeder som gjelder samme dag sendes oss på SMS før kl. 12.00 eller meldes på epost til AKS ledere, da får vi beskjedene skriftlig og det gjør det enklere for oss. Vi ønsker å bruke så mye som mulig av tiden sammen med barna og ber derfor om at telefontiden i størst mulig grad blir respektert.

Adresse AKS Ljan skole: 

Gladvollveien 35, 1168 Oslo 

Inntak

 Varslet forslag til nye takster. Informasjonen er sendt til foresatte i e-post fra Aktivitetsskolen

 

Hovedopptaket for 1. trinns elever skjer i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. april. Det er mulig å søke plass på AKS hele året for alle, 1. – 4. trinn.

 

Mer informasjon om dette ligger under Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten)

Drawing of a city