Hovedseksjon

Kontakt AKS 2022/2023

skolegården 1.trinn

AKS - leder:

Øystein Sæbø
E-post: oystein.sabo@osloskolen.no
Tlf.  22 75 46 14

Henvendelser vedrørende plassendringer, oppholdsbetaling, gratis kjernetidordning, faktura m.m. rettes direkte til AKS leder.

Baseledere:

Tone Gustavsen 1. trinn
E-post: tone.gustavsen@osloskolen.no

Eva Vangen 2 .og 3. trinn
E-post: eva.vangen@osloskolen.no

tlf baselederkontor: 22 75 46 51

Base 1. trinn: 

Tlf: 909 40 190

Ashoba Arzyab, Nicolai H. Berger, Maysaa Alissa, Samuel Tekeste, Øystein Tranheim, Maria Bøe-Ludvigsen

 

Base 2. trinn: 

Tlf: 957 54 532

Trine Nafstad Strømseth, Charlotte Bjerkelund Arnesen, Salma Ali, Aya Al-Kassab (miljøteraput).

 

Base 3 trinn: 

Tlf: 974 88 636

Impreet Kaur,Kristian Bringsjord, Øyvind Gulbrandsen. Aya Al-Kassab (miljøterapeut).

 

Base 4. trinn:

Tlf: 957 53 127

Inger Ringstad, Malene Eriksen. Ansvarlig leder for 4. trinn base: AKS- leder Øystein Sæbø

 

Telefontid:

Telefontiden er kl. 7.30-12.00.  

Vi ber om at dagens beskjeder sendes oss på SMS før kl. 12.00 eller meldes på e -post til AKS ledere. Baseledere leser ikke e- post etter 12:00.

Vi ønsker å bruke så mye som mulig av tiden sammen med elevene og ber derfor om at telefontiden blir respektert.

Adresse AKS Ljan skole: 

Gladvollveien 35, 1168 Oslo 

Inntak

 

Hovedopptaket for 1. trinns elever skjer i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. april. Det er mulig å søke plass på AKS hele året for alle elever på 1. – 4. trinn.

 

Mer informasjon om dette ligger under Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten)