Kontakt AKS

skolegården 1.trinn

 

 

Leder for Aktivitetsskolen Øystein Sæbø

oystein.saebo@ude.oslo.kommune.no

 

Tlf.  22 75 46 14

Henvendelser vedrørende plassendringer, oppholdsbetaling, faktura m.m. rettes direkte til AKS leder.

 

Baseledere:

tone.gustavsen@ude.oslo.kommune.no

 

eva.vangen@ude.oslo.kommune.no

 

1. trinn  97 48 86 36

Voksne på basen:

Tove Kristiansen, Bente Helene Eriksen,Thomas Elvhaug, Grete Ihle Halvorsen, Tone Gustavsen, Britt Mjånes.

 Helene Vetland

2. trinn 95 75 31 27

Voksne på basen:

Kristian Bringsjord, Ashoba Arzyab, Belel Zaouaghi.

 

3. trinn 90 94 01 90 og 4. trinn 95 75 45 32

Voksne på basen:

Inger T Ringstad, Mohammed Aouragh,

Espen Granseth, Øyvind Gulbrandsen, Øystein Tranheim, Eva Vangen.

Miljøterapeut  Aya Al- Kassab

 

Adressen er :  Gladvollveien 35, 1168 Oslo

 

Telefontid  7.30-12.00

 

Vi ber om at alle beskjeder som gjelder samme dag sendes oss på SMS før kl. 12.00 eller meldes på epost til AKS ledere, da får vi beskjedene skriftlig og det gjør det enklere for oss. Vi ønsker å bruke så mye som mulig av tiden sammen med barna og ber derfor om at telefontiden i størst mulig grad blir respektert.

 

Inntak

 Varslet forslag til nye takster. Informasjonen er sendt til foresatte i e-post fra Aktivitetsskolen

 

Hovedopptaket for 1. trinns elever skjer i vårsemesteret og søknadsfristen er 1. april. Det er mulig å søke plass på AKS hele året for alle, 1. – 4. trinn.

 

Mer informasjon om dette ligger under Aktivitetsskolen i Oslo (Utdanningsetaten)

Drawing of a city