Driftsstyret

Leder for Ljan skoles driftsstyre i 2018 er Anita Lindahl Trosdahl og nestleder er Anette Fuglesang. Kontaktinformasjon til dem og til de andre driftsstyremedlemmene ligger i dokumentet under fanen "driftsstyremedlemmer".

 

Driftsstyremøtene holdes på skolens personalrom og er åpne for publikum som tilhørere.

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne

Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Foreldreremedlemmene  innstilles av styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). De ansatte innstiller til ansattemedlemmer. Bydelsutvalgene til eksterne medlemmer. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon.

 

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, strategisk plan og årsplan, samt ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Styret skal behandle saker om miljørettet helsevern på egen skole.

 

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen og avgi uttalelser i saker som forelegges det.