Driftsstyret

Driftsstyret 2018 - 2019 Ljan skole

 

Trosdahl, Anita Lindahl DS-leder foreldrerepresentant
Fuglesang, Anette Foreldrerepresentant
Hegna, Anniken Politisk valgt
Norenberg, John Tore Politisk valgt
Sonberg, Ståle Politisk valgt
Gustavsen, Tone Kristin Ansattrepresentant
Gudbransen, Jan Rodney Ansattrepresentant
Sømme, Tor Henrik Kronen Vara foreldrerepresentant
Kahrs, Christian Vara foreldrerepresentant 
Dahl, Gyri Grundvig Vara foreldrerepresentant
Kjølstad, Cato Arne 1. vara politisk valg
Hübert, Mette Ann Finquist 2. vara politisk valg
Rolland, Bjørg Helene 3. vara politisk valg
Hareide, Berit Vara ansattrepresentant
Hexeberg, Anne-Sophie Føyner Vara ansattrepresentant


Åsta Bjerkestrand sekretær i DS, rektor på Ljan skole

 

Møter åpne for publikum 

Driftsstyremøtene holdes på skolens personalrom og er åpne for publikum som tilhørere.

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne

Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Foreldreremedlemmene  innstilles av styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). De ansatte innstiller til ansattemedlemmer. Bydelsutvalgene til eksterne medlemmer. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon.

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, strategisk plan og årsplan, samt ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Styret skal behandle saker om miljørettet helsevern på egen skole.

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen og avgi uttalelser i saker som forelegges det.