Driftsstyret

Leder for Ljan skoles driftsstyre er Cato Kjølstad og nestleder er Magne Lome. Kontaktinformasjon til dem og til de andre driftsstyremedlemmene ligger i dokumentet under fanen "driftsstyremedlemmer".

 

Alle møtedagene er torsdager og møtene holdes på skolens personalrom kl 17.30. Møtene er åpne for publikum som tilhørere.

 

Driftsstyrene i grunnskoler med bare barnetrinn har følgende sammensetning:

  • to foreldre
  • to ansatte
  • tre eksterne

 

Styremedlemmene oppnevnes for to år om gangen. Foreldreremedlemmene  innstilles av styret i foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). De ansatte innstiller til ansattemedlemmer. Bydelsutvalgene til eksterne medlemmer. Rektor er ansvarlig for driftsstyrets sekretariatsfunksjon.

 

Driftsstyrets oppgaver

Driftsstyret har ansvar for å vedta skolens budsjett, strategisk plan og årsplan, samt ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Styret skal behandle saker om miljørettet helsevern på egen skole.

 

Driftsstyret er rektors nærmeste overordnede når det gjelder driften av skolen og avgi uttalelser i saker som forelegges det.