Åpningstider

AKS har heldagsåpent i alle skolens ferier, utenom juli.

Det sendes ut påmelding til ferier på e-post i god tid, med frist for tilbakemelding, slik at vi kan planlegge bemanning og opplegg. Det er viktig at fristene for påmelding overholdes.

Ved heldagsåpent vil det være eget tur-/aktivitetsopplegg for hvert trinn. Informasjon om dette sendes ut i forkant. Når det heldagsåpent er Aktivitetsskolen åpen fra 7.30-16.45, og alle elevene møter i 1. klassebygget. 

Aktivitetsskolen grønn logo