Aktiviteter

klatrestativ i skogen
  1. Tennis (Ljan tennisklubb), Danseverkstedet (instruktør Gro Malones), Yoga kurs (instruktør Julie Melkstavik) og kurs i sjakk (instruktør fra Nordstrand sjakk klubb) er aktiviteter hvor barna meldes på av foreldre. De tre førstnevnte har en egenbetaling utover oppholdsbetalingen på AKS. Tennisklubben må kontaktes direkte av foreldre for påmelding. AKS har oversikt over grupper og tider. Tilbud om de andre aktivitetene sendes på epost fra AKS. Alle påmeldinger i denne kategori er bindene inntil vi får en avmelding fra foreldre.
  2. Andre aktiviteter på periodeplaner defineres som et frivillig tilbud hvor påmelding skjer via de voksne på basen. Dette skal gi elevene gode opplevelser og erfaringer ved å prøve ut nye ting ut fra egen interesse og motivasjon. Elevene skal medvirke til å utvikle tilbudet ut fra egne behov og ønsker. Aktivitetene skal være med på å gi støtte til helhetlig læring, basisferdigheter og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. AKS ansatte har som oppgave å motivere og stimulere til at eleven deltar i hele perioden aktiviteten foregår.

 

Mange elever opplever AKS som et tidsrom hvor de kan utforske egen lek over lengre perioder. Vi mener det er verdt å ta på alvor at enkelte utrykker "det beste med AKS er at det aldri ringer inn".

 

"Koding for kidza".

AKS har godkjente instruktører ansatt og tilbyr  "Koding for kidza" kurs til 3 og 4 . trinns elever. Dette er en direkte læringstøttende aktivitetet som kan lære elever programmering og grunnleggende ferdigheter i IKT. I vårsemesteret inviterer AKS alle 4. trinns elever som ikke har plass på AKS til et eget kurs i grunnleggende KFK.