Hovedseksjon

Aktiviteter

klatrestativ i skogen
  1. Tennis (Ljan tennisklubb) og kurs i sjakk (instruktør fra Nordstrand sjakk klubb), er aktiviteter hvor barna meldes på av foresatte. Tennistrening har en egenbetaling utover oppholdsbetalingen på AKS. Kun medlemskontigent betales til Nordstrand sjakklubb. AKS betaler instruktør. Tennisklubben må kontaktes direkte av foreldre for påmelding. AKS har oversikt over grupper og tider. Alle påmeldinger i denne kategori er bindene inntil vi får en avmelding fra foreldre.
  2. Aktiviteter på periodeplaner er et frivillig tilbud hvor påmelding skjer via de voksne på basen. Aktivitetene skal gi elevene gode mestringsopplevelser og erfaringer gjennom å delta ut fra egen interesse og motivasjon. Elevene skal medvirke til å utvikle tilbudet ut fra egne behov og ønsker. Aktivitetene skal være med på å gi støtte til læring - grunnleggende ferdigheter - og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole. AKS ansatte har som oppgave å motivere eleven til å delta i aktiviteten hele perioden den foregår. 

Informasjon om alle aktiviteter sendes på e-post fra AKS ledere i form av en periodeplan. Periodeplanen presisiserer mål for aktiviteten og hvilke tenkeverktøy som er i bruk.

Egeninitiert lek og samspill i trygge omgivelser

Mange elever opplever AKS som et tidsrom hvor de kan utforske egen lek over lengre perioder. Vi mener det er verdt å ta på alvor at enkelte utrykker "det beste med AKS er at det aldri ringer inn". Vi legger tilrette for egeninitiert lek og samspill i trygge omgivelser.

Bilder i Facebookgruppe

Vi legger ut bilder i vår lukkede Facebook gruppe som dokumenterer aktiviteter, bruk av tenkeverktøy og andre "gyldne øyeblikk" fra AKS.

"Koding for kidsa".

AKS har godkjente instruktører ansatt og tilbyr  "Koding for kidsa" kurs til 3 og 4 . trinns elever. Dette er en aktivitetet som lærer elevene programmering og grunnleggende ferdigheter i IKT.