Aktiviteter

klatrestativ i skogen
  1. Tennis (Ljan tennisklubb), Danseverkstedet (instruktør Gro Malones), Yoga kurs (instruktør Julie Melkstavik) og kurs i sjakk (instruktør fra Nordstrand sjakk klubb) er aktiviteter hvor barna meldes på av foreldre. De tre førstnevnte har en egenbetaling utover oppholdsbetalingen på AKS. Tennisklubben må kontaktes direkte av foreldre for påmelding. AKS har oversikt over grupper og tider. Tilbud om de andre aktivitetene sendes på epost fra AKS. Alle påmeldinger i denne kategori er bindene inntil vi får en avmelding fra foreldre.
  2. Alle andre aktiviteter på periodeplaner defineres som et frivillig tilbud hvor påmelding skjer via de voksne på basen. Dette skal gi elevene gode opplevelser og erfaringer ved å prøve ut nye ting ut fra egen interesse og motivasjon. Elevene skal medvirke til å utvikle tilbudet ut fra egne behov og ønsker. Aktivitetene skal være med på å gi støtte til helhetlig læring, basisferdigheter og vise sammenheng mellom skole og Aktivitetsskole.

 

De voksne har som oppgave å holde motivasjonen oppe og stimulere til at eleven deltar i hele perioden aktiviteten foregår.

 

Mange elever opplever AKS som et tidsrom hvor de kan utforske egen lek over lengre perioder. Vi mener også det er verdt å ta på alvor at enkelte utrykker "det beste med AKS er at det aldri ringer inn".

 

Lekser på AKS

Det gis ikke lenger tilbud om organisert leksehjelp for 1- 4 trinn på AKS. Utdanningsdirektoratet har gitt nye føringer som ikke forplikter skolene til å ha et organisert tilbud om leksehjelp på småskoletrinnet. Vi velger å tilrettelegge på basene for elever som ønsker å gjøre lekser.

Datarom på skolen/"Koding for kidza".

AKS bruker skolens datarom til å bl.a  å kurse elever i "koding for kidza". Dette er en direkte læringstøttende aktivitetet innen IKT ferdigheter. AKS vil også benytte datarommet på skolen, f. eks ved dager det er dårlig vær til mer egenstyrt aktivitet. Barna får ikke navigere fritt på nett. You tube, sosiale medier og spill med voldelig karakter er ikke lov. Pedagogiske spill, NRK super m. m er eksempler på hva vi tillater.