2. fremmedspråk

EU har satt som mål at alle elever skal lære minst to fremmedspråk og det er økende internasjonal fokus på språk som en døråpner for kontakt på tvers av landegrenser.

Behovet for kunne beherske fremmedspråk øker etterhvert som land knyttes sammen gjennom nye medier og økende reisevirksomhet i arbeids- og fritidssammenheng. Språklig kompetanse er en forutsetning for flerkulturell forståelse og gir bedre innsikt i andre lands kulturer.

Mål

  • Elevene får kjennskap til turistspråket, slik at de gjenkjenner og nyttiggjør seg de vanligste ordene, fraser og dagliguttrykk, og kan spørre seg for når de er i det aktuelle landet.
  • Fremfører noe på en fellessamling
  • Får en følelse av å kunne språket litt.

 

Tema

  • Lytte til tale og populærmusikk.
  • Lære sanger, rim og regler.
  • Telle ukedager, måneder, årstider, vær, farger og former
  • Hilse nye venner: På cafè, på reise
  • Kunne klokka, kultur, flagg og geografi 
  • Byen: Navn på post, bank, skole, veier, sykehus, apotek m.m.

 

Ljan skole har i flere år tilbudt elevene på 6. og 7. trinn undervisning i et fremmedspråk nummer 2.

Ljan Skole var blant de første skolene som innførte 2. fremmedspråk på barnetrinnet, og har opparbeidet en bred kompetanse på feltet.  

ordsky med hallo på mange språk