Ledelse og ansatte

 Administrasjonen

 

Fungerende rektor

Åsta Bjerkestrand
Asta.Bjerkestrand@ude.oslo.kommune.no

 

 

 

 Ass.rektor

Berit Lohne
berit.lohne@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør med sosiallæreransvar
Catrine Lensby Kronkvist
Catrine.Lensby.Kronkvist@ude.oslo.kommune.no 

 

  

Leder av Aktivitetsskolen
Øystein Sæbø
Oystein.Saebo@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent

Anne Børresen

 

Sekretær

Bente H. Eriksen

 

Vaktmester

 Stein Petter Jakobsen, NEAS

 

Helsesøster

Veslemøy Ruud  

 

utsnitt av statue