Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Administrasjonen

 

 

Rektor
Åsta Bjerkestrand

Asta.Bjerkestrand@ude.oslo.kommune.no

 

Ass.rektor

Berit Lohne

berit.lohne@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør med sosiallæreransvar
Catrine Lensby Kronkvist

Catrine.Lensby.Kronkvist@ude.oslo.kommune.no 

 

Fungerende sosiallærer
Rebekka Helstad

rebekka.helstad@osloskolen.no

 

Leder av Aktivitetsskolen
Øystein Sæbø

Oystein.Saebo@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent

Anne Børresen

 

Sekretær

Bente H. Eriksen

 

Vaktmester

Bislim Memishi

 

Helsesykepleier

Veslemøy Ruud  

utsnitt av statue

Pedagogisk personale

Ansattes e-postadresser 

Tips! I lenken over vil du finne trinnets lærere ved å bruke filteret på høyre side på siden du kommer til. E-postadresser til lærere ligger også på trinnenes infosider i portalen.

 

1. – 3. trinn

kontaktlærer 1S  Hareide, Berit
kontaktlærer 1S  Sjøtveit, Anniken
kontaktlærer 1S  Wicksell, Anne Britt
kontaktlærer 2S  Solberg, Emma
kontaktlærer 2S  Utne, Christine 
kontaktlærer 3S  Follerås, Siri
kontaktlærer 3S  Arnesdotter, Eva 

 

4. - 5. Trinn

kontaktlærer 4S  Nesset,  Jan S.
kontaktlærer 4S  Nordvang, Anette K.
kontaktlærer 5S  Strand-Amundsen, Ingrid Eline 
kontaktlærer 5S  WerpWanja

 

6. – 7. trinn

kontaktlærer 6S Melheim, Thomas Schoofs
kontaktlærer 6S Lærum, Maiken 
kontaktlærer 7S Gudbrandsen, Jan Rodney
kontaktlærer 7S Hagren, Veronica

 

fag- og ressurslærere

Brekke, Thorbjørn
Grinden, Ann Kristin
Finseth, Randi
Kristiansen, Vibeke Smith
Ringstad, Inger
Stevens, Per Christian
Sundsdal, Jenny Lundberg
Thorvaldsen, Silje

Spes.ped.lærer

Helstad, Rebekka
Warmedal, Anette Møller

 

Miljøterapeut

Al-Kassab, Aya 

 

Assistenter
Arzyab, Ashoba
Elvhaug, Thomas
Eriksen, Malene
Kristiansen, Tove
Kotus, Dawid
Ringstad, Inger
Strømseth, Trine Nafstad
Tranheim, Øystein Kase

 

Renholdere
Kanthaperumal, Sathanathan
Singh, Baljinder