Ledelse og ansatte

 Administrasjonen

 

 

Rektor

Annette Haslund
annette.haslund@ude.oslo.kommune.no 

 

 Ass.rektor

Berit Lohne
berit.lohne@ude.oslo.kommune.no

 

Inspektør/Sosiallærer
Lene Fosser Minge
Lene.Fosser.Minge@ude.oslo.kommune.no

  

Leder av Aktivitetsskolen
Øystein Sæbø
Oystein.Saebo@ude.oslo.kommune.no

 

Konsulent

Anne Børresen

 

Sekretær

Bente H. Eriksen

 

Vaktmester

 Stein Petter Jakobsen, NEAS

 

Helsesøster

Veslemøy Ruud  

 

utsnitt av statue