Hovedseksjon

Skolens visjon

fasade

En skolens visjon skal være til inspirasjon for ansatte og elever.  Med visjonen som inspirasjon ønsker vi at skolen skal åpne dører for elevene - gi elevene dybdekunnskap og grunnlag for et godt liv. 

Elevene kommer til skolen med kunnskap og erfaringer. Skolen gir elevene redskaper til å videreutvikle seg og til å bli den beste versjonen av seg selv. Skolen bruker elevenes forkunnskaper, skaper nysgjerrighet for ny viten og gir elevene redskaper til å nå sitt beste. 

Målet vårt er å utvikle selvstendige og tenkende elever som har kunnskap, respekt for seg selv og andre, lyst til fortsatt læring og som er stolte over egne ferdigheter.

Vår ambisjon er at ingen fremtidige dører skal være lukket for våre elever.

Vi vil også åpne døren til skolen. Helt konkret betyr det

 • Lokalsamfunnet bruker skolen til aktiviteter
 • Ljan skole søker nettverk med andre skoler
 • Vi tar imot besøk
 • Vi er øvingsskole og samarbeider med Høgskolen i Oslo.

 

Hva betyr skolens visjon helt konkret for våre elever og lærere?

Eleven i et tenkende klasserom

Slik ser eleven ut

 • Er samarbeidende, blant annet som læringspartner
 • Bruker visuell støtte til tenking
 • Er engasjert, foroverlent og selvstendig
 • Er glad og fornøyd
 • Er interessert, kreativ og løsningsorientert

Slik høres eleven ut

 • Bruker tenkespråk og setter ord på egen tenking og læring
 • Kan dele tenkestrategier
 • Kan reflektere over egen læring, kan argumentere
 • Viser undring, er spørrende og vitebegjærlig
 • Er iderik, åpen og støttende til hverandre

Slik føler eleven seg

 • Er raus og inkluderende
 • Er ærgjerrig og engasjert
 • Viser selvstendighet
 • Er modig nok til å ta en ansvarlig risiko

Læreren i et tenkende klasserom

Slik ser læreren ut

Slik høres læreren ut

 • Bruker felles tenkeskole språk
 • Stiller åpne, utfordrende relevante spørsmål
 • Legger til rette for læringsdialog mellom elever
 • Utfordrer til deltakelse og at elever tør ta ansvarlig risiko
 • Feirer feil – for da lærer man
 • Underviser FOR tenking
 • Tilrettelegger for aktiv tenking
 • Stiller spørsmål om elevens egen læring
 • Stiller spørsmål som fører til elevers dybdelæring
 • Underviser OM tenking
 • Undrende, lyttende og spørrende

Slik føler læren seg

 • Er forberedt, nysgjerrige og krevende
 • Er åpen, fleksibel og spontan
 • Er morsom støttende, trygg og inkluderende
 • Er åpen for læring og dedikert i utvikling av egen praksis