Hovedseksjon

Elevrådet

Det velges en representant fra hver gruppe på trinnet og to vararepresentanter.

Dette året har blant annet elevrådet hjulpet skolens ledelse i en vellykket ryddekampanje. De har vært med på å inspisere korridorer og garderober, og sjekket at det har vært ryddig og i orden utenfor klasserommene. Klassene er blitt premiert med smileys for godt arbeid, og til slutt hadde alle klart å nå målet og fikk en liten premie for innsatsen!

Elevrådet har også kommet med god innspill til sosiallærer og ledelse, og en tegnekonkurranse har de også stått i spissen for. Vi takker for god innsats!

Forskjellige skoleelementer