Digitale foreldremøter

Teamslogo

Foresatte får lenke til to møter i meldingsverktøyet i skolemelding eller i portalen.Dere vil få en lenke til et møte med ledelsen kl 18.00, og en lenke til trinnvise møter kl 18.30. Dette blir nytt og spennende for oss, men i god "tenkeskoleånd" tar vi en ansvarlig risiko og satser på at dette skal gå bra og at teknikken står oss bi. Vi sees på møtene!