Innskriving 4. desember

Glade skoleelever, illustrasjon

Innskrivingen vil foregå i førstetrinnsbygget, på høyre side i alléen. Innskrivingspapirer er sendt pr post til alle førskolebarna. Fint om disse tas med på innskrivingen. Vi gleder oss til å møte alle nye skolestartere og deres foresatte.