Velkommen tilbake

barn som leker i snøen

Ljan skole har flotte uteområder som elevene bruker til lek og fysisk aktivitet i friminuttene. Vi vil benytte anledningen til å oppfordre foresatte til å utstyre barna sine med gode, varme klær det går an å leke i.